Hakkımızda

Dil ve Konuşma Terapisti Betül ÇİFÇİ

Hakkımızda 2

1998 yılında Üsküdar Halide EdipAdıvar Lisesi'nden, 2006 yılında da ODTÜ Okul Öncesi Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans programını tamamlayarak Dil ve Konuşma Terapisti ünvanını almıştır. Doktora eğitimine devam etmektedir.

Yüksek lisans eğitimi sırasında DİLKOM'da (Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) dil ve konuşma bozukluklarının tanısı, değerlendirilmesi ve terapisine dair yaklaşık 480 saat uygulamalı klinik çalışmada bulunmuş ve süpervizyon almıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Kliniğinde gözlemlerde bulunmuştur. Eğitimi sırasında stajını Almanya Duisburg şehrindeki çeşitli dil ve konuşma terapisi merkezlerinde yapmıştır.

2007 - 2012 yılları arasında İstanbul’da çeşitli okullarda Okul Öncesi Öğretmeni olarak çalışmıştır; sırasıyla 2007-2010 yılları arasında Avcılar Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda Okul Öncesi Öğretmeni olarak, 2010-2011 yılları arasında Ümraniye 30 Ağustos İlköğretim Okulu’nda Okul Öncesi Öğretmeni olarak, 2011-2012 yılları arasında Ümraniye Emrullah Turanlı İlköğretim Okulu’nda Okul Öncesi Öğretmeni olarak, 2014-2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Eğitimi sırasında birçok seminer ve kursa katılarak alandaki gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. 2018 Mart ayından itibaren İstanbul'da, kurucusu olduğu Etkin Gelişim Dil ve Konuşma Terapisi'nde terapi hizmetlerini yürütmektedir.

Katıldığı Kurslar, Kongreler ve Eğitim Programları

 • Disleksi, Çokdilllilik ve Yabancı Dil Öğrenimi Kurultayı, Claire Özel, Eskişehir, 23 Kasım 2013
 • Çocukluk Çağı Apraksisinde Değerlendirme ve Müdahale, Caroline Bowen, Ankara, Ekim-2015
 • Konuşma Sesi Bozukluğu olan Çocuklarda Kanıta Dayalı Müdahaleler, Caroline Bowen, Ekim-2015
 • 8. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Anadolu Hotels, Ankara, 12-15 Ekim 2016
 • 1. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu, Eskişehir, 3-5 Nisan 2015
 • Etkileşimli Kitap Okuma Çalıştayı, Ankara, 3-5 Nisan 2015
 • DIR Floortime 101 Başlangıç Düzeyi Kursu, Çiğdem Ergül, 2-3 Mayıs 2015
 • ETEÇOM Uygulamacı Kullanım Sertifikası Kursu, Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Ankara, 12 Mayıs 2015
 • GÖBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği -2- Türkçe Versiyonu) Kullanım Sertifikası, Ankara , Mayıs 2015
 • ICEFIC 2015 International Congress On Education For The Future: Issues and Challenges Pre- Conference Workshops, Ankara, 11-12 Mayıs 2015
 • 5. Down Sendromu Semineri, Ankara, 2015
 • 8. Ulusal Larengoloji Kongresi, Ankara, 8-9 Mayıs, 2015
 • Başkent 2. Otoloji- Odyoloji Sempozyumu, Ankara, 5-6 Haziran 2015
 • İşitsel Sözel Tedavi (The Science of Art and Auditory Verbal Practice), Warren Estabrooks, Ankara, 6 Haziran 2015
 • 8. Dil ve konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 18-19 Mayıs 2015
 • 1. Dil ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu, Dil ve Konuşma Bozukluklarında Klinik Uygulama Standartlarının Geliştirilmesi Sempozyumu, Ankara, 11-12 Haziran 2015
 • Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, 31 Mart-3 Nisan 2016
 • 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Ankara, 31 Mart-3 Nisan 2016
 • Ayrık Denemelerle Öğretim Sunma Eğitim Programı, Eskişehir, 31 Mart-3 Nisan 2016
 • Söz-Öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi- Milieu Yöntemi Çalıştayı, Eskişehir, 31 Mart-3 Nisan 2016
 • Ergen ve Yetişkinlerde Yoğunlaştırılmış Kekemelik Terapisi Eğitimi, Veysel Kızılboğa, Eskişehir, 14-15-16 Mayıs 2016
Dil ve konuşma terapisti